Round Kingman Turquoise - Size 8.75

Round Kingman Turquoise - Size 8.75