White Buffalo/Ithaca Peak Turqoise Ring Sz:7-7.5

White Buffalo/Ithaca Peak Turqoise Ring Sz:7-7.5